Chomiki

Chomiki są zwierzętami wszystkożernymi.
Mimo, że podstawą żywienia jest pokarm roślinny, zaleca się urozmaicenie diety w owoce i warzywa.