DIETA OCZYSZCZAJĄCA

Oczyszczajaca super 23 – Dieta specjalna 24 – Super dieta -D Super dieta Belgijska z ryżem
32,5% jęczmień extra 25% jęczmień extra 5% pszenica 25% pszenica extra
32,5% pszenica biała 20% ryż paddy 30% dari/sorgo 5% sorgo australijskie
12,5% dari/sorgo 15% pszenica 10% ryż paddy 2,5% fasolka mung
12% ryż paddy 20% dari/sorgo 5% jęczmień łuskany 19,5% dari – sudan
3% owies łuskany 10% kardi 5% owies łuskany 15% ryż paddy
2,5% kardi 5% owies łuskany 20% kardi 12,5% ryż
2,5% len 2,5% kanar 5% len 2,5% jęczmień łuskany
2,5% gryka 2,5% gryka 5% kanar 5% owies łuskany
5% konopie 10,5 kardi
5% gryka 2,5% gryka
5% proso srebrne

 

HODOWLA I LOTY

26 – Universal Super 30 – Rozpłód i Loty „1” 9 – Rozpłód i Loty
Super z Ostropestem
25 – Mieszanka Jubileuszowa
23% kukurydza żółta 15% kukurydza żółta 24% kukurydza Cribbs 25% groch (4 rodzaje)
20% pszenica extra 19% pszenica 16% pszenica 25% kukurydza francuska
17% dari/sorgo 7% groch australijski 8% groch australijski 20% pszenica
4% groch australijski 6% groch żółty 4% groch żółty 10% sorgo
23% groch żółty, zielony 7% groch zielony 4% groch zielony 5% dari
6% wyka 15% dunpeas 8% dunpeas 5% kardi
6% wyka 13% dari/sorgo 6% wyka 2,5% rzepak
2% rzepak 4% kardi 1% fasola mung 2,5% wyka
3% kardi 2% słonecznik 14% dari/sorgo 2,5 wyka
1% len 6% kardi 2,5% owies łuskany
1% gryka 2% słonecznik
1% rzepik 2% len
1% konopie
2% rzepak
2% ostropest

MIESZANKI PIERZENIOWE

37 – Pierzenie Uniwersal 3 – Pierzenie Super 2 – Pierzenie Exklusiv
23% kukurydza żółta 19% kukurydza (2 rodzaje) 20% kukurydza Cribbs mała
20% pszenica 10% pszenica biała 8% dari
10% groch żółty 10% groch australijski 14% pszenica
5% groch zielony 2% groch zielony 4% jęczmień
12% dunpeas 2% groch zielony 8% groch
(mieszanka małego groszku)
14% dari/sorgo 7% dunpeas 6% len
4% kardi 9% wyka 4% ryż paddy
4% słonecznik 8% dari/sorgo 4% soja extra
4% len 4% ryż paddy 2% owies łuskany
4% rzepak 7% jęczmień extra 2% jęczmień łuskany
7% kardi 4% słonecznik
2% słonecznik 4% kardi
1% len 2% konopie
2% kanar 10% wyka
1% rzepak 4% rzepak
2% gryka 4% proso srebrne
2% proso srebrne 2% proso Plata

MIESZANKI PREMIUM

BAYERS PREMIUM

Nowość firmy BAYERS to kolejne mieszanki dla najlepszych. Bardzo skuteczne, zawierają miedzy innymi soję, kukurydzę małą extra, mały groszek, itd. Tylko wyselekcjonowany skład mieszanki PREMIUM gwarantuje dobry okres rozpłodowy, lotowy i pierzeniowy, a także właściwy i optymalny wygląd upierzenia gołębi.

 

Super mieszanka rozpłodowa Wdowce super Mieszanka pierzeniowa Super
10% soja łupana 38% kukurydza „special” 28,5% kukurydza „special”
10% groch zielony 8% pszenica biała 10% pszenica biała
5% dunpeas 5% soja łupana 9% dari
5% maple peas 10% dari 8% sorgo australijskie
5% groch kanadyjski 7% kardi/saflor 5% kardi/saflor
5% groch chiński 6% sorgo australijskie 5% maple peas
2,5% wyka 4% ryż naturalny 7,5% groch mały
18,5% kukurydza „specjal” 5% owies łuskany 4% dunpeas
10% sorgo australijskie 1% gryka 5% soja łupana
10% pszenica biała 3% maple peas 4% ryż
10% dari 2,5% groch zielony 3% fasola mung
6% kardi/saflor 2,5% groch kanadyjski
(mały brązowy)
2,5% wyka
1% fasola mung 3% groch chiński żółty 6% oleiste nasiona
1% len 2% wyka 1,5% słonecznik łuskany
1% gryka 1% len 1% gryka
1% fasolka mung
1% konopie

MIESZANKI SPECJALNE

Wal Zoontjens – Żółta Wal Zoontjens – Niebieska Gaby Vandenabeele Premium Thone Special
21% pszenica biała 30% kukurydza Cribbs i Plata 31% kukurydza żółta 25% kukurydza Cribbs
8,5% len 30% kukurydza perłowa 20% dari sudan 25% pszenica
8% sorgo australijskie 15% soja extra łuskana 20% kardi 2% jęczmień
10% wyka 15% groch (3 rodzaje) 20% ryż paddy 10% ryż paddy
7% fasolka mung 10% groch australijski 2% fasolka mung 9% dari/sorgo
27% dari sudan 1,9% pszenica 11% groch (żółty i zielony)
3% ryż paddy 1% jęczmień 4% wyka
13% kardi 1,6% owies łuskany 7% soja łuskana
3% gryka 1,6% sorgo australijskie 2% fasolka mung
0,3% rzepik 5% kardi
0,3% len 2% słonecznik łuskany
0,3% gryka 1% sezam
1% len

MŁODE HODOWLA TRENINGI I LOTY

48 – Olimpia, Rozpłód i Gołębie Młode 49 – Olimpia Rozpłód
i młode z kukurydzą perłową i grochem małym extra
47 – Olimpia Rozpłód
i loty z kukurydzą perłową i małym grochem
33 – Dla Młodych lekka
Trening i loty
20% pszenica biała 10% kukurydza perłowa 15% kukurydza czerwona perłowa 19% kukurydza żółta
14% groch (mały mały specjalny extra) 20% pszenica biała 18% pszenica 14% pszenica
15% dunpeas 14% groch mały extra 15% groch chiński mały 6% jęczmień
10% wyka 14% dunpeas 15% dunpeas 3% owies
31% dari / sorgo 8% wyka 7% wyka 4% gryka
5% kardi 24% dari / sorgo 3% fasola mung 3% ryż paddy
2% słonecznik 5% kardi 15% dari / sorgo 15% dari / sorgo
2% len 2% słonecznik 6% kardi 15% groch (4 rodzaje)
1% rzepak 2% len 2% słonecznik 3% kardi
1% rzepak 2% rzepik 2% słonecznik
2% konopie 3% proso plata
3% rzepik

SUPER WDOWCE

7 – Super wdowce „M” 8 – Super wdowce „A”
6% kukurydza perłowa 8% kukurydza Cribbs
12% kukurydza Cribbs 8% kukurydza Plata
12% kukurydza Cribbs 4% kukurydza perłowa
8% biała pszenica 15% biała pszenica
2% jęczmień extra 4% jęczmień extra
2% jęczmień łuskany 4% jęczmień łuskany
2% owies łuskany 4% owies łuskany
8% dari 16% dari
10% kardi 6% kardi
5% ryż paddy 10% ryż paddy
21% groch (3 rodzaje) 4% ryż
5% wyka 12% groch (3 rodzaje)
3% nasiona spitz 2% wyka
4% słonecznik 3% nasiona spitz

TURBO DLA WDOWCÓW Z SOJĄ

5 – Turbo – Witwer Premium Energie – Soja 10 – Rozpłodowo-Lotowa
Specjalna z Ostropestem
28% kukurydza (3 rodzaje) 18% kukurydza Cribbs 24% kukurydza extra Cribbs
15% biała pszenica 14% biała pszenica 16% pszenica
12% łuskana soja extra 5% łuskana soja extra 5% łuskana soja extra
17% dari sorgo 4% groch australijski 8% groch australijski
9,5% ryż pady 4% groch żółty 3% groch żółty
4% owies łyskany 4% dunpeas 8% dunpeas
7,5% kardi 2,5% wyka 5% wyka
2% słonecznik 1% fasola/mung 16% dari/sorgo
3% konopie 10% dari/sorgo 16% kardi
8% ryż pady 2% słonecznik
2,5% owies łuskany 1% len
10% kardi 1% konopie
2% konopie 2% ostropes
2,5% proso
2,5% gryka
2,5% len
2% sezam

WDOWCE (3 FAZY KARMIENIA)

1 – Faza – wdowce
karmimy po powrocie
1 dzień, 2 dzień
2 – Faza – wdowce
karmimy po powrocie
3 dzień, 4 dzień
3 – Faza – wdowce
karmimy 5 i w dniu
koszowania
4 – Faza – formuła
mieszanka na czas
zimowego odpoczynku
30% kukurydza ( 3 rodzaje) 21% kukurydza ( 3 rodzaje) 33% kukurydza ( 3 rodzaje) 5% kukurydza extra Cribbs
10% pszenica 10% pszenica 7,5% pszenica 7% soja extra łuskana
10% ryż paddy 10% ryż paddy 7,5% ryż paddy 10% dari/sorgo
15% dari/sorgo 15% dari/sorgo 15% dari/sorgo 10% ryż paddy
5% owies łuskany 3% owies łuskany 7,5% owies łuskany 15% owies łuskany
5% jęczmień łuskany 3% jęczmień łuskany 7,5% jęczmień łuskany 35% jęczmień extra
7,5% kardi 5,5% kardi 10% kardi 8% kardi
2,5% słonecznik 2,5% słonecznik 3% słonecznik 10% słonecznik
9% groch 3 (rodzaje) 15% groch 3 (rodzaje) 2% soja łuskana
2% soja extra 5% soja extra łuskana 3% konopie
2% wyka 4% wyka 2% kanar
2% konopie 2% konopie 2% rzepak
2% kanar
2% rzepak