HippoX TRADITION PELLET / Granulat dla koni na padoku lub wykonujących lekką pracę

To podstawowe ziarno nie zawiera owsa